Wentylacja w systemach do biur

Jeżeli para wodna wprowadzana poprzez wentylacja do powietrza jest parą suchą a nie przegrzaną. Tak jest w większości przypadków, to strumień ciepła wprowadzany do powietrza jest niewielki, a jego temperatura nieznacznie wzrasta. Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że proces nawilżania parą suchą przebiega wzdłuż izotermy termometru suchego. Ogólnie uważa się, że wentylacje najtańszym energetycznie sposobem nawilżania powietrza stosowanym w klimatyzacji. Jest nawilżanie wodne w komorach zraszania lub komorach o powierzchniach zraszanych.

Wentylacja pod warunkiem dobrego klimatu

Podgrzewamy powietrza po procesie nawilżania. Koszty z tym związane, to koszty przetłaczania i rozpylania wody napęd pompy obiegowej. Koszty związane z wentylacja wiąże się ze zwiększeniem oporu przepływu powietrza przez centralę. Koszty ponownego podgrzewania ochłodzonego adiabatyczni powietrza oraz oczywiście wydatki zużytej wody. Zużycie związane jest nie zaakceptować jedynie z jej odparowaniem, lecz również z potrzebą do niej częstej wymiany. Wraz z powodu na zwiększanie zasolenia jak i również zabrudzenie szlamem powstałym spośród pyłu zawartego przy przepływającym powietrzu. Praktycznie zużycie wentylacji i ile razy lepsze niż wynika to jedynie z odparowania. Przybliżone wydatki związane z przebiegiem zwilżania w komorze zraszania mamy możliwość wyliczyć ze wzoru.

wentylacja

Wentylacja a nawilżanie powietrza

Według nawilżeniu dostarczane jest służące do użytkowników, nosi nazwę wentylacja a schładzania wyparnego bezpośredniego. W naszym przypadku strumień powietrza ochładza się i jednocześnie nawilża parą wodną. Takie rozstrzygnięcie nie wyszukuje zastosowania jak źródło chłodu w chłodnicom samochodowym. Komory zraszania są używane, aczkolwiek coraz rzadziej, służące do ustalania precyzyjnych parametrów powietrza dla potrzeb technologicznych. Wilgotny strumień nawiewany służące do pomieszczenia powoduje odczuwanie duszności przez jego użytkowników.

wentylacje

Oprócz tego efektywność wentylacji urządzeń

Wyparnych jest ograniczona temperaturą termometru mokrego. W wypadku pośredniego schładzania powietrza używane są wyposażenia. W których występują więcej niż jeden rodzaje kanałów wentylacji, suchy jak i również mokry. Przez kanał zwilgotniały prowadzony jest strumień powietrza nazywany roboczym. Użyty jest do akumulacji pary wodnej przy odpowiedniej temperaturze systemu wentylacyjnego oraz systemów klimatyzacja warszawa.